Een eigen wijze koers

Als cliënt van Tiebie Financiële Praktijk bespreken wij jouw eigen wijze koers.

Wat zijn je doelstellingen en wensen? Als deze helder zijn is het onze taak je op koers te houden!

Financieel advies

"Als je geen plan hebt voor je eigen leven, wordt je ingezet voor andermans plan."
Plato

Elk levensplan heeft doelstellingen en wensen. Deze bewaken wij met behulp van mijlpalen en grijpen in wanneer nodig.

Visie op schade verzekeren

Jij wilt toch ook beschermen

waar je om geeft?

Jouw gegevens
Log in voor je persoonlijke financiële producten.

Blog

 
     

Blog: Wat betekent nieuwe wet- en regelgeving voor uw lijfrente en belastingaangifte?

nov 19 2014

Wanneer u een aantoonbaar pensioentekort heeft, is het mogelijk om een extra bedrag te betalen aan een lijfrenteverzekering en/of rekening. Daarmee realiseert u een aanvullend inkomen vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd. Om te bepalen welk bedrag u maximaal mag en kan opbouwen, kunt u aan de hand van een berekeningsformule de “jaarruimte” te berekenen. De uitkomst van deze berekeningsformule is een bedrag wat u maximaal kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Maar let op! Door wijzigingen in wet- en regelgeving zullen deze bedragen veranderen.

Wijziging in wet- en regelgeving

De “Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd” regelt per jaar 2013 een verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd. Deze verschuift van een 65 naar 67-jarige leeftijd en vervolgens te koppelen aan de stijging van de levensverwachting. U heeft dus een langere periode om een lijfrente op te bouwen. Onder andere daarom heeft de wetgever een beperking doorgevoerd van de jaarruimte.

Per 1 januari 2015 wordt de jaarruimte nog meer beperkt. Dan volgt de “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen”. In deze wet wordt naast een versobering van de pensioenopbouw ook een beperking van uw de jaarruimte doorgevoerd.

Meer premie dan u kunt aftrekken?

Veel particulieren hebben nu een lijfrenteverzekering en/of een –rekening waar maandelijks een premie aan wordt betaald. Dergelijke producten zijn in het verleden in orde gemaakt, worden automatisch van uw rekening geïncasseerd en lopen vrolijk door. Wanneer u uw aangifte gaat invullen, zou kunnen blijken dat u meer premie heeft betaald dan uw daadwerkelijk kunt aftrekken. Uw netto premie stijgt en tijdens de uitkeringsperiode moet u maar zien te bewijzen dat u de premie niet heeft kunnen aftrekken. Wellicht heeft u dan nog een reserveringsruimte, zodat u het probleem nog kunt oplossen. Een oplossing achteraf.

Voorkomen is beter dan genezen

Verstandiger is om nu alvast na te gaan wat deze aanpassingen voor u betekenen. Daalt uw jaarruimte en betaalt u meer premie aan uw lijfrenteverzekering en/of meer inleg op uw lijfrente rekening dan u kunt aftrekken? Dan kan het verstandig zijn een aanpassing door te voeren.  

Heeft u een dergelijke product in orde heeft gemaakt via een financieel adviseur? Dan heeft u geluk. U kunt met hem of haar contact opnemen en vragen welke gevolgen deze aanpassing voor u heeft. Uw financieel adviseur heeft de informatie van het product en wanneer u de juiste overige benodigde gegevens aanlevert, kunnen zij voor u uw jaarruimte berekenen.